Виртуален вход

Виртуален вход

Следете вашите задължения и плащания абсолютно безплатно онлайн.

Напълно безплатен онлайн базиран софтуер, осигуряващ достъп до цялата информация, свързана с обслужването и функционирането на вашия вход. С негова помощ се гарантира бързата осведоменост и пълната прозрачност в управлението на всяка една етажна собственост!
Софтуерът предлага и така нареченото информационно табло за обявления, което предоставя информация за текущата каса на входа, месечните задължения и тяхното формиране, коректни и некоректни платци.

Научи повече

Нашите услуги


По-долу ще намерите подробна информация за услугите, с които можем да бъдем полезни на вашето семейство, вход, съседи или колеги! Стараем се да осигуряваме на клиентите ни качествено и ефективно обслужване всеки ден! Оставете ни да се погрижим и за вас!
Професионален домоуправител Управление на индивидуални имоти Управление на бизнес сгради и имоти Комплекси от затворен тип Виртуален вход Услуги за сгради Индивидуални домакинства

Професионален домоуправител


Като част от голяма група от фирми, лидери в областта на продажбите, наемане, управление и грижи за всеки тип недвижим имот, нашите служители успешно са придобили огромен опит в управлението на индивидуални имоти и жилищни сгради в режим на етажна собственост, който опит желаем да ви предоставим.
Основната ни цел и стремеж е предоставяне на висок, европейски стандарт на услуги, съобразени със спецификата на българската нормативна уредба.
Избирайки „Професионален домоуправител” от "Риал Естейт Мениджмънт" БГ ЕООД, вие избирате професионални грижи за вашия имот на цял един екип от професионалисти.
Нашите предимства:

Законност - цялата ни методика е изградена и съобразена с изискванията на българското законодателство. Заставайки пред вас, ние гарантираме стриктното му спазване, което да прекрати порочното съобразяване на „общия интерес” пред „частния”.

Прозрачност – онлайн базираният софтуер „Виртуален вход”, който предоставяме на нашите клиенти, позволява един постоянен контрол както над нашите действия, така и над дейностите, които се случват във вашия вход. Независимо дали обитавате вашия имот или се намирате на хиляди километри от него, вие имате поглед върху таблото на входа, решенията, които се вземат от вашите съседи, режийни и извънредни разходи които се правят с общите ви пари и не на последно място – през цялото време виждате текущото състояние на касата на ЕС.

Професионална грижа – координати на нашите служители, които ще отговорят и реагират компетентно на всеки подаден ни от вас проблем, свързан с общите части на сградата. Готовност за реакция при възникнали аварии в общите части.

Съпричастност -  за нас няма маловажни проблеми – всеки проблем, който смущава нормалното обитаване на вашия имот и бъде подаден към наш служител, то той бива разглеждан индивидуално както всеки друг подаден от общото събрание и/или управителните органи на входа.

Удобство – ние ви предоставяме екип от служители, които при възникнал проблем могат винаги да бъдат потърсени. Стремежът ни е да можем да предоставим и отстъпки от индивидуални услуги за вашето домакинство от всяко естество, чрез наши надеждни и изпитани партньори.

Пакет, който получавате при ползване на административната услуга „Професионален домоуправител”:

- „Виртуален вход”:
онлайн базиран софтуер, осигуряващ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата достъп до цялата информация, свързана с обслужването и функционирането на Вашия вход. Наш екип от професионалисти постоянно работи и развива различни модули към този софтуер, с помощта на които се гарантира бързата осведоменост и пълната прозрачност в управлението на ежедневните дела и ангажименти! Почти всички видове начини на разплащане /включително „E-pay” и/или индивидуален код за всеки потребител за паричните салони на „Easy Pay”/; Информационно табло за обявления, текуща каса на входа, месечни задължения и тяхното формиране, коректни и некоректни платци, документална номенклатура /договори, протоколи от общи събрания, разписки и платежни документи от извършени плащания и др./; Форум –дискутиране на актуални за етажната собственост теми; пакет от отстъпки от всички услуги, които марките от структурата на нашата компания осигуряват – почивки, екскурзии, всекидневни оферти, застраховки и т.н., както и преференции от услуги и продукти на други фирми - наши партньори, които могат да се използват както за входа, така и индивидуално от всеки потребител.

- Оперативен асистент:
служител с персонален ангажимент, който ще изпълнява задачите, взети като решения на Общо събрание и подадени текущи проблеми от Управителните органи на входа; контакт с административните органи в страната – контакти с община и своевременно изпълнение на всички нейни изисквания и предписания; контакт с фирмите, предоставящи водоснабдяване, електроснабдяване, комунални услуги и др.; професионална организация и водене на Общи събрания на собствениците на ЕС, което гарантира защита на мнозинството от собственици и предотвратява съобразяването на „общия интерес” с „частния”; разплащане към доставчиците на различни услуги за етажната собственост; професионално и прозрачно събиране и предоставяне на оферти от фирми изпълнители при нужда от аварийна или др. вид помощ, касаеща общите части на входа;

- Касиер:
- ежемесечно инкасиране на място в ЕС на таксите, за които Общото събрание е взело решение да бъдат събирани и които са задължителни за нормалното съществуване на всяка една ЕС; Водене на задължителна номенклатура от документи. Отчетност на инкасираните суми.

- Юрист:
юрисконсулт, който следи за правилното и стриктно предоставяне на услугата, съобразно действащата нормативна уредба в страната; осигурява спазване на нормативните изисквания за всяка една етажна собственост; съставяне на молби, декларации, констативни протоколи, искания, запитвания и всякакъв тип документална номенклатура, необходима за обслужване на проблемите на етажната собственост като вход;

- Оперативен мениджър:
контролира и следи цялата дейност и изпълнение на услугата „Професионален домоуправител” за Вашата етажна собственост; приема и въвежда в изпълнение всички предложения, специфични за Вашата етажна собственост; изцяло на разположение на управителните органи на етажната собственост; изготвяне на бюджет; водене на счетоводство на приходите и разходите; задължение за предоставяне подробен отчет пред собствениците във всеки един момент; съхраняване и класиране на всички платежни документи;

Допълнителни технически услуги, които можем предоставим за вашата сграда: вижте тук.
Допълнителни технически услуги, които можем предоставим за вашето домакинство: вижте тук.

Сключвайки договор с нас, ние не самоуправляваме вашата сграда – ние единствено изпълняваме вашите решения и желания, като всяко наше действие, предварително бива съгласувано с излъчени от вас - собствениците органи на управление в етажната собственост.
За нас ще бъде удоволствие в кратка среща да Ви представим нашата дейност и да направим безплатен оглед на Вашата етажна собственост.
Вашият вход има нужда от нас – доверете ни се!
За въпроси и повече информация за Вашия професионален домоуправител, моля свържете се на посочените координати:

Мобилен: 0884 77 60 54; 0879 53 91 01    
Мобилен: 0887 21 66 11     

Изпратете запитване

Свържете се с нас

Риал Естейт Мениджмънт ООД

гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 100

Централна автогара, ет. 4, офис 9-10

E-mail: [email protected]

Мобилен: +359 887 21 66 11

Мобилен: +359 884 77 60 54

Изпратете ни запитване

Другите за нас

Искам да изкажа специалната си благодарност към целия екип на "Риал Естейт Мениджмънт", за това, че успяха да разрешат изключително бързо проблема с покрива на кооперацията, в която живея.
Мартин Стефанов, Собственик